TRƯỜNG THPT VINH XUÂN

Dịch ngôn ngữ khác

Xem phiên bản mới


TÌM HIỂU

Tìm hiểu lịch sử

Tìm hiểu về Đảng

TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ


BÁC HỒ VỚI HUẾ

Điều tra ý kiến

Bác Hồ sống và học tập ở Thừa Thiên Huế trong thời gian nào ?
1890 - 1895
1895 - 1901
1901 - 1906
1906 - 1909
1895 - 1901 & 1906 - 1909

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Online

  0 khách và 0 thành viên

  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Hoàng Nhật Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:20' 30-01-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 160
  Số lượt thích: 0 người
  Company Logo
  Chuyên đề

  Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
  Company Logo

  I. Sự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo TT HCM trong GĐ hiện nay
  Phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới:
  Dân tộc Việt nam với 54 dân tộc anh em.
  Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH.
  Company Logo
  2. Phát huy CN yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống CN cá nhân, thực dụng, cục bộ địa phương…
  Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, CN yêu nước đã giữ vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định.
  Đối lập với tinh thần tập thể là CN cá nhân.
  Những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, của cơ chế thị trường kích thích CN cá nhân.
  Company Logo
  3. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ CB, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong GĐ CM mới.
  Nhiệm vụ của Đảng: giành độc lập và xây dựng CNXH.
  Trong GĐ CM mới: đưa nước ta trở thành một nước CN theo hướng hiện đại, xây dựng Đảng vững mạnh.
  Công tác xây dựng Đảng bên cạnh những thành tựu vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm.
  Company Logo
  4. Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong CB, đảng viên và nhân dân
  Trong những năm qua, việc triển khai Cuộc vận động đã đạt được những kết quả quan trọng.
  Năm 2009: tổng kết 40 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh.
  Company Logo
  II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
  Quan niệm của Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:
  Mỗi người đều phải tuân theo đạo đức công dân, phải có trách nhiệm trước Tổ quốc.
  Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải có đạo đức cách mạng.
  Đối với cán bộ, đảng viên của Đảng, cơ sở của ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bắt nguồn từ mục đích và bản chất của Đảng.
  Cán bộ, đảng viên, công chức phải phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành.
  Company Logo
  2. Nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Về ý thức trách nhiệm:
  Ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm.
  Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện đúng đường lối quần chúng.
  Company Logo
  b. Về nội dung hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

  Mọi người đều phải có trách nhiệm với đất nước.
  Phải đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.
  Phải quan tâm, chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân.
  Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì nhân dân mà làm việc.
  Company Logo
  b. Về nội dung hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

  Hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cho đời sống của mình.
  Đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích của nhân dân.
  Phải luôn luôn quán triệt cán bộ là công bộc, là đày tớ của dân.
  Bác Hồ tǎng gia ở Việt Bắc
  Company Logo
  3. Các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Các giải pháp về phía Đảng:
  Giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về Đảng:
  Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
  Đảng ta vĩ đại.
  Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng
  Company Logo
  Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đạo đức cách mạng:
  Vai trò quyết định của cán bộ.
  Thực hiện nghiêm minh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
  Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng:
  Luôn luôn coi kỷ luật trong Đảng là nhất trí về tư tưởng, hành động và xuất phát từ lòng tự giác của đảng viên.
  Phải có thái độ khen, chê đúng mực đối với các hạng đảng viên, cán bộ.
  Company Logo
  b. Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên
  Về nhận thức:
  Cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về tư cách và bổn phận của mình.
  Mỗi cán bộ, đảng viên phải có “tính Đảng”:
  Đặt lợi ích của Đảng lên trên hết.
  Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi, đến chốn.
  Lý luận và thực hành phải đi đôi với nhau.
  Phải ráo riết dùng phê bình & tự phê bình.
  Nơi nào sai lầm, ai sai lầm thì phải lập tức sửa chữa,…
  Company Logo
  b. Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên
  Về chính trị, tư tưởng:
  Phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng.
  Phải tu dưỡng về chính trị.
  Phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập lý luận Mác – Lênin.
  Company Logo
  b. Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên
  Về đạo đức:
  Trước hết “trung nước, hiếu với dân”.
  Phải thường xuyên nuôi dưỡng lòng thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào.
  Rèn luyện đức tính ngay thẳng.
  Có gan nói, có gan tự phê bình,…
  Phải rèn đức tính trong sạch, không tham địa vị.
  Phải rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm khiết, chính trực.
  Phải tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh bền bỉ hằng ngày, suốt đời.
  Company Logo
  b. Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên
  Về văn hóa, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ:
  Cán bộ, đảng viên phải chịu khó học tập thường xuyên, mọi nơi, mọi lúc.
  Company Logo
  b. Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên
  Về phương pháp công tác, cách lãnh đạo. Theo Hồ Chí Minh có hai cách lãnh đạo:
  Làm việc theo cách quần chúng.
  Làm việc theo cách quan liêu.
  Company Logo
  III. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
  Tấm gương về ý thức trách nhiệm trước tổ quốc, Đảng và dân tộc.
  Động cơ thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước là trách nhiệm của một người dân mất nước.
  Company Logo
  1. Tấm gương về ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng và dân tộc.
  Sau khi tìm được con đường cứu nước, Hồ Chí Minh tự xác định trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tổ chức để đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
   Bác Hồ nghiên cứu tài liệu
  tại hang Pắc Bó, Cao Bằng.
  Company Logo
  1. Tấm gương về ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng và dân tộc.
  1930 – 1945 : là thời kỳ tư tưởng và cuộc sống của Hồ Chí Minh gặp nhiều thử thách:
  Hai lần Người bị bắt và bị giam trong nhà tù đế quốc.
  Ngay sau khi về nước, chấp nhận cuộc sống vô cùng gian khổ, Hồ Chí Minh bắt tay vào việc thực hiện nhiều công việc quan trọng.
  Nhật ký trong tù
  Company Logo
  1. Tấm gương về ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng và dân tộc.
  Sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh tự xác định cho mình trách nhiệm vừa là người lãnh đạo cao nhất, vừa là đày tớ của dân.
  Trong tiến trình cách mạng, không tránh khỏi có lúc Đảng phạm sai lầm khuyết điểm. Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương và Chính phủ nhận trách nhiệm.
  Company Logo
  2. Tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
  "Tổ quốc trên hết"; "Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi“
  Tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc; "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!“
  Tất cả vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, không dành riêng cho cá nhân và gia đình.
  Company Logo
  IV. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
  Quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức:
  Phải tự giác thực hiện để có hành vi đạo đức phù hợp.
  phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc.
  Phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình.
  Kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái.
  Company Logo
  2. Cụ thể hóa ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức.
  Cơ sở để vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Bác với các giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội là đường lối, quan điểm, giải pháp… đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
  Cần cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từng loại công việc.
  Company Logo
  3. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người tự giác đề ra chỉ tiêu phấn đấu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Mỗi tập thể đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng các chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm tra việc tự giác làm theo.
  Company Logo
  4. Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Yêu cầu mọi người đều phải nêu gương về đạo đức.
  Trong phạm vi xã hội, việc nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp, có vai trò đặc biệt quan trọng.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với website "Bác Hồ với Huế"
  www.bachovoihue.tk