TRƯỜNG THPT VINH XUÂN

Dịch ngôn ngữ khác

Xem phiên bản mới


TÌM HIỂU

Tìm hiểu lịch sử

Tìm hiểu về Đảng

Huế xưa và nay

TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ


BÁC HỒ VỚI HUẾ

Điều tra ý kiến

Bác Hồ sống và học tập ở Thừa Thiên Huế trong thời gian nào ?
1890 - 1895
1895 - 1901
1901 - 1906
1906 - 1909
1895 - 1901 & 1906 - 1909

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Online

  0 khách và 0 thành viên

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện thanh niên trong tình hình mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tutuonghochiminh.vn
  Người gửi: Hoàng Nhật Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:58' 01-05-2013
  Dung lượng: 152.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC,
  RÈN LUYỆN THANH NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
  PGS,TS Nguyễn Thế Thắng
           
  1. Vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
  Để nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới hiện nay, chúng ta cần ôn lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí thanh niên trong những thời kỳ cách mạng đã qua. Dân tộc ta sở dĩ đã đánh thắng được các đế quốc to như Nhật, Pháp, Mỹ trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946-1954, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, một phần lớn là bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã thức tỉnh được thanh niên, tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên thành một lực lượng cơ bản xung kích, mạnh mẽ trong tất cả các giai đoạn cách mạng.
  Năm 1925, Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo Thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện, rượu cồn, dùng nền giáo dục nô lệ và nhà tù để đầu độc, kìm hãm dân ta trong vòng dốt nát. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Muốn thoát khỏi ách nô lệ thực dân, trước hết phải hồi sinh, thức tỉnh dân tộc vùng lên. Nhưng ai sẽ là những người đầu tiên cần hồi sinh, thức tỉnh và vùng lên? Nguyễn Ái Quốc đặt niềm tin và hy vọng vào thanh niên. Bởi chính thanh niên là bộ phận tiêu biểu cho sức sống và sức nắm bắt cái mới, cái tiến bộ của một dân tộc. Người kêu gọi thanh niên hồi sinh trước thảm hoạ diệt vong của đất nước: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”1. Niềm tin và hy vọng của Nguyễn Ái Quốc đặt vào thanh niên là hoàn toàn đúng chỗ. Nhưng không chỉ kêu gọi, mà vấn đề là hành động và đi vào vận động và tổ chức. Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đây chính là tổ chức tiền thân của Đảng ta. Những người thanh niên yêu nước nhất đã được được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện chủ nghĩa Mác-Lênin, họ đi vào hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước mà trở thành những người cộng sản. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, thuở ban đầu Đảng viên của Đảng hầu hết là thanh niên. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta cũng là người thanh niên Trần Phú 26 tuổi. Và, ngay khi Đảng ta ra đời đã quan tâm tới vấn đề thanh niên. Ngay tại Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ hai từ ngày 20 đến 26/3/1931, Hội nghị đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên, đi đến những quyết định dẫn tới thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương  đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy, chính thanh niên đã có vai trò là những người châm ngòi lửa đầu tiên cho phong trào cách mạng và trở thành đội quân xung kích trong cách mạng ở nước ta.
  Ngay sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước ta gìanh được độc lập, trong Thư gủi các học sinh cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ là những người sẽ làm cho non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp. Làm cho dân tộc Việt Nam có thể  “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”2.
  
  Trong Thư gửi Thanh niên ngày 17-8-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”3. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là một lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, v,v, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Trên cơ sở đánh giá cao vị trí vai trò của thế hệ trẻ đối với cách mạng và đối với tương lai tiền đồ của dân tộc như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể xã hội đều phải quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những người chủ tương lai của nước nhà, thành những người thừa kế sự
   
  Gửi ý kiến

  Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với website "Bác Hồ với Huế"
  www.bachovoihue.tk